Caietul dirigintelui pdf

documentele elevilor, caietele de teme şi de notiŃe ale elevilor, caietul dirigintelui şi fişele psiho- pedagogice ale elevilor, reviste, portofolii, pliante şi lucrările 

COLEGIUL TEHNIC ”ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU SĂLAJ

caietul dirigintelui Archives - Liceul Tehnologic Petru ...

13 Ian 2020 eliminarea portofoliului dirigintelui;; simplificarea condicii de prezență;; eliminarea comisiilor metodice/comisiei pentru curriculum;; eliminarea  COLEGIUL TEHNIC ”ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU SĂLAJ caietul dirigintelui 2014 -2018 diriginte, 2 structura anului Şcolar clasa/ anul Şcolar componentele structurale cursuri Şi vacanŢe perioada observaŢii clasa a ix a 2014/2015 semestrul i cursuri: www.edituraparalela45.ro www.edituraparalela45.ro

membru al consiliului clasei, care preia atribuțiile profesorului diriginte, sunt trecute în caietul de observaţii și ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec  Dărăban Ileana, Ghergu Virginia - Caietul dirigintelui, Ed. EUROBIT, Timişoara, 1995. 23. Dulamă Maria Eliza – Modele, strategii şi tehnici didactice activizante  diriginte de şantier - persoană fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții ,  28 Dec 2017 Portofoliul dirigintelui este parte componentă a Portofoliului Portofoliul clasei este un dosar de lucru, completat de către diriginte, în care sunt. analizate modalităţile de colaborare a dirigintelui cu părinţii, tipologia şedinţelor constructiviste de proiectare a activităţii educative la nivel de elev, diriginte,. Caiet de sarcini: diriginte de santier IMOBIL STR. Descarca caietul de sarcini in format PDF aici: Caiet sarcini - PALATUL MOSKOVITS MIKSA 09-05-2018.pdf  Fisa observare lectie consiliere · Grafic ore dirigentie · Mapa diriginte-2015-2016 · Model caietul dirigintelui · GRAFIC inspecții de specialitate consiliere si 

Cerințele precizate în Caietul de sarcini sunt considerate a fi minimale. Scopul serviciului de supervizare ca şi diriginte de şantier este de a urmări instituirea  31 Aug 2016 diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o antepreşcolar şi preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor  13 Ian 2020 eliminarea portofoliului dirigintelui;; simplificarea condicii de prezență;; eliminarea comisiilor metodice/comisiei pentru curriculum;; eliminarea  COLEGIUL TEHNIC ”ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU SĂLAJ caietul dirigintelui 2014 -2018 diriginte, 2 structura anului Şcolar clasa/ anul Şcolar componentele structurale cursuri Şi vacanŢe perioada observaŢii clasa a ix a 2014/2015 semestrul i cursuri: www.edituraparalela45.ro www.edituraparalela45.ro

51 SCENARIUL 1. Moment organizatoric Profesorul asigură un climat propice desfăşurării lecţiei, se prezintă şi îi caşte pe elevi. Elevii îşi scriu numele pe bileţele din hârtie în scopul caşterii şi comunicării

Numele şi prenumele cadrului didactic. Clasa. CONŢINUT: 1. Structura anului şcolar. 2. Fişă atribuţii diriginte. 3. Centralizator plan cadru. 4. Orar clasă. 5. Caietul dirigintelui este un instrument de lucru extrem de util, îndeplinind o multitudine de funcţii: - cunoaşterea elevilor clasei şi a principalelor aspecte ale  Mapa dirigintelui se dorește a fi un instrument util cadrului didactic care, alături de manual, îl ajută pe acesta să parcurgă conținuturile programei și, totodată  Caietul dirigintelui ", conceput în această formă dorim să reprezinte un util şi facil instrument de lucru pentru profesorul diriginte. În realizarea lui am pornit de la  Regulamentul de ordine interioar; Sarcinile dirigintelui; Sarcinile elevului de serviciu pe coal; Sarcinile elevului de serviciu pe clas; Atribuiile Consiliului clasei ; 7 Oct 2016 Caietul dirigintelui (2016-2017). Învăţământ liceal - Consiliere si orientare - Diverse - Clasa a 9-a; Clasa a 10-a; Clasa a 11-a; Clasa a 12-a; 


Portofoliul dirigintelui 2014-2015-1

www.edituraparalela45.ro

1. COLEGIUL TEHNIC ”ALESANDRU PAPIU ILARIAN”. ZALĂU - SĂLAJ. CAIETUL DIRIGINTELUI. 2014 -2018. DIRIGINTE,